[24]-Nước Việt Nam mới (1945 – nay)

 • Nguyễn Côn

  Năm sinh Nhân Ngọ 1882 – Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Nguyễn Chánh Sắt

  Tên khác Bá Nghiêm – Tân Châu – Du Nhiên Tử – Vĩnh An hà Năm sinh Kỉ Tị 1869…

  chi tiết
 • Nguyễn Chánh

  Tên khác Nguyễn Chí Thuần Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Dậu 1957 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì…

  chi tiết
 • Nguyễn Chấn (Trần Văn Trà)

  Tên khác Trần Văn Trà Năm sinh Kỉ Mùi 1919 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì…

  chi tiết
 • Nguyễn Cát Ngạc

  Tên khác Nam Xương Năm sinh Ất Tị 1905 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Cao Luyện

  Năm sinh Canh Tí 1900 – Đinh Mão 1987 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Nguyên Cao Cơ

  Tên khác Bằng Giang Năm sinh Ất Mão 1915 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Cao Bằng Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Can Mộng

  Tên khác Nông Sơn Năm sinh Ất Dậu 1885 – Quí Tị 1953 Tỉnh thành Thái Bình Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Bính

  Tên khác Nguyễn Trọng Bính – Nguyễn Bính Thuyết Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Bính Ngọ 1966 Tỉnh thành…

  chi tiết
 • Nguyễn Bạt Tụy

  Năm sinh Canh Thân 1920 – Ất Hợi 1995 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..