Chi tiết

Nguyễn Côn

Năm sinh Nhân Ngọ 1882 – Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Chánh

Tên khác Nguyễn Chí Thuần Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Dậu 1957 Tỉnh thành Quảng Ngãi…
Chi tiết

Nguyễn Cát Ngạc

Tên khác Nam Xương Năm sinh Ất Tị 1905 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời…
Chi tiết

Nguyên Cao Cơ

Tên khác Bằng Giang Năm sinh Ất Mão 1915 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Cao Bằng Thời…
Chi tiết

Nguyễn Can Mộng

Tên khác Nông Sơn Năm sinh Ất Dậu 1885 – Quí Tị 1953 Tỉnh thành Thái Bình Thời…
Chi tiết

Nguyễn Bính

Tên khác Nguyễn Trọng Bính – Nguyễn Bính Thuyết Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Bính Ngọ 1966…
Chi tiết

Nguyễn Bảo Hóa

Tên khác Tô Nguyệt Đình – Tiêu Kim Thủy Năm sinh Canh Thân 1920 – Mậu Thìn 1988…
Chi tiết

Nguyên Bá Phát

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngụy Như Kontum

Năm sinh Quí Sửu 1913 – Nhâm Thân 1992 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguiễn Ngu Í

Tên khác Nguiễn Hữu Ngu – Ngê Bá Lí – Trần Hồng Hừng Năm sinh Tân Dau 1921…
Chi tiết

Ngô Xuân Diệu

Tên khác Xuân Diệu Năm sinh Bính Thìn 1916 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Ngô Văn Triện

Tên khác Trúc Khê Năm sinh Tân Sửu 1901 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Ngô Văn Phát

Tên khác Thuần Phong – Tố Phang – Đồ Mơ Năm sinh Canh Tuất 1910 – Quí Hợi…
Chi tiết

Ngô Tử Hạ

Năm sinh Nhâm Ngọ 1882 – Quí Sửu 1973 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Tất Tố

Tên khác Thục Điếu – Phó Thi – Thôn Dân – Tuệ Nhân Năm sinh Giáp Ngọ 1894…
Chi tiết

Ngô Quang Lý

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Bính Thìn 1976 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…