Chi tiết

Bùi Văn Sinh

Tên khác Triều Sơn Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Giáp Ngọ 1954 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Bùi Văn Nguyên

Tên khác Vân Trình – Khuê Hoa Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Giáp Thân 2003 Tỉnh thành…
Chi tiết

Bùi Tường Chiểu

Năm sinh Giáp Thìn 1904 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…
Chi tiết

Bùi Thị Hậu

Năm sinh Tân Tị 1881 – Đinh Tị 1967 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Phong Tư

Tên khác Nguyễn Đức Thuận Năm sinh Bính Thìn 1916 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Nam Định…
Chi tiết

Bùi Lâm

Năm sinh Bính Thân 1896 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Kỷ

Năm sinh Đinh Hợi 1887- Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Bùi Kiến Tín

Tên khác Bùi Thử Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Giáp Thìn 1994? Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Bùi Huy Phồn

Tên khác Đỗ Phồn – Bùi Như Lạc Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh…
Chi tiết

Bùi Huy Cường

Tên khác Nam Hương Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Bích Ngọ 1966 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Bùi Hữu Sủng

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Bính Thìn 2000 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Bùi Giáng

Năm sinh Bính Dần 1926 – Mậu Dần 1998 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Đình Diệm

Tên khác Quang Dũng Năm sinh Tân Dậu 1921 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Bùi Công Trừng

Năm sinh Ất Tị 1905 – Bình Dần 1986 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Biên

Năm sinh Tân Mão 1891 – Nhâm Thân 1952 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bông Văn Dĩa

Năm sinh Ất Tị 1905 – Ất Hợi 1996 Tỉnh thành Cà Mau Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bàng Bá Lân

Năm sinh Bính Thín 1916 – Bính Dần 1989 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Dương Khuê

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…