[24]-Nước Việt Nam mới (1945 – nay)

 • Lê Thị Xuyến

  Năm sinh Kỉ Dậu 1909 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Lê Thị Phỉ

  Tên khác Năm Phỉ Năm sinh Đinh Mùi 1907- Giáp Ngọ 1954 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp…

  chi tiết
 • Lê Thị Nam

  Tên khác Bảy Nam Năm sinh Quí Sửu 1913 – Giáp Thân 2004 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì –…

  chi tiết
 • Lê Thị Lựu

  Tên khác Thạch Ẩn – Văn Đỏ Năm sinh Tân Hợi 1911 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Bắc Ninh…

  chi tiết
 • Lê Thị Bạch Vân

  Tên khác Tùng Long Năm sinh Ất Não 1915 -… Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô hộ…

  chi tiết
 • Lê Tất Đắc

  Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Canh Dần 2000 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Lê Sĩ Quí

  Tên khác Thiếu Sơn Năm sinh Mậu Thân 1908 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì –…

  chi tiết
 • Lê Quang Vinh

  Năm sinh … – Bính Thân 1956 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) – Nước…

  chi tiết
 • Lê Quang Sô

  Năm sinh Ất Mùi 1895 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
 • Lê Quang Đạo

  Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Mão 1999 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..