[14]-Nhà Trần (1225-1400)

 • Hồ Nguyên Trừng

  Thái tử, tác giả, con cả Hồ Quí Ly, anh Hồ Hán Thương, không rõ năm sinh, năm mất, tự…

  chi tiết
 • Đoàn Xuân Lôi

  Danh sĩ cuối đời Trần – Hồ, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Trâu Lỗ, có sách chép…

  chi tiết
 • Bùi Bá Kì

  Võ tướng đời Trần Thuận tông, quê ở Hạ Hồng (Ninh Giang) huyện Thanh Miền, tỉnh Hải Dương. Ông xuất…

  chi tiết
 • Đặng Diễn

  Danh thần đời Trần Thái tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là người đầu tiên thi đỗ Thái…

  chi tiết
 • Đại Nam

  Thiền sư đời Trần mạt, có sách chép là Đại Nam. Không rõ họ tên, pháp danh Đại Nam. Năm Tân…

  chi tiết
 • Dương Nhật Lễ

  Thái tử con thứ Cung Túc Vương Trần Dục, không rõ năm sinh, năm mất. Khi Trần Dụ tông mất,…

  chi tiết
 • Doãn Ân Phủ

  Văn thần đời Trần Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê phủ Bình Giang, châu Thượng Hồng, lộ Lạng…

  chi tiết
 • Dã Tượng

  Bồi tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông cùng với Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa…

  chi tiết
 • Chiêu Từ

  Hoàng hậu vợ Trần Minh tông, mẹ Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất. Tính bà khắc nghiệt, tham…

  chi tiết
 • Châu Tông Tranh

  Danh thần đời Trần Nghệ tông không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Hồng Châu, tỉnh Hải Dương. Ông…

  chi tiết
 • Châu Khắc Nhuợng

  Danh sĩ cuối đời Trần, hiệu Văn Trai, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Sài Trang, phủ Thượng…

  chi tiết
 • Châu Đuờng Anh

  Theo Việt âm thi tập ông còn có tên khác nữa là Châu Đường Thương. Danh sĩ đời Trần, hiệu…

  chi tiết
 • Châu An

  Cao sĩ đời Trần, nha thơ tự Linh Triệt hiệu Tiều Ẩn, quê xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (sau đổi là xã…

  chi tiết
 • Bùi Tông Quán

  Danh sĩ  đời Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất, hiệu Thủy Hiên. Có sách chép là Bùi…

  chi tiết
 • Bùi Mộc Đạc

  Văn thần đời Trần Anh tông. Vốn họ Phí, tên Mộc Lạc, được Trần Anh tông đổi tên họ lại là…

  chi tiết
 • Bình Khương Nương

  Hiền phụ, vợ vị cống sinh Bình Khuông, nổi tiếng trinh liệt đương thời. Cuối đời Trần, có người tên…

  chi tiết
 • Bảo Từ

  Hoàng hậu, vợ Trần Anh tông, mẹ ghẻ Trần Minh tông, không rõ năm sinh. Tính bà rất nghiêm cẩn,…

  chi tiết
 • Bạch Xá

  Danh thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất. Năm Trung hưng thứ 3 (Đinh hợi 1287),…

  chi tiết
 • Bạch Liêu

  Danh sĩ đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Nguyễn Xà, huyện ông Đông Thành, tỉnh…

  chi tiết
 • An Tư

  Công chúa, con gái út Trần Thánh Tông, không rõ năm sinh năm mất. Hầu hết sử sách đều chép…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..