[14]-Nhà Trần (1225-1400)

 • Đổng Kiên Cương

  Tên khác Pháp Loa Năm sinh Giáp Thân 1284 – Canh Ngọ 1330 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì –…

  chi tiết
 • Đoàn Nhữ Hài

  Năm sinh Canh Thìn 1280 – Bính Tí 1336 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Đỗ Tử Vi

  Tên khác Tôn Trai Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời Trần Nghệ tông,…

  chi tiết
 • Đỗ Tử Bình

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Võ tướng đời Trần Duệ tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Đỗ Thiên Thu

  Tên khác Đỗ Thiên Lư – Đỗ Thiên Nghĩa Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Đỗ Khắc Chung

  Tên khác Trần Khắc Chung Năm sinh … – Canh Ngọ 1330 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà…

  chi tiết
 • Đỗ Hành

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Liệt sĩ đời Trần Nhân tông, trong cuộc kháng Nguyên…

  chi tiết
 • Đinh Củng Viên

  Năm sinh … – Giáp Ngọ 1294 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời…

  chi tiết
 • Đào Tử Kì

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Đại thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Đào Thế Quang

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Đào Sư Tích

  Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời Trần Duệ tông, quê làng Cổ Lễ,…

  chi tiết
 • Đặng Tảo

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Một trong năm cao sĩ đời Trần (Châu An, Trương…

  chi tiết
 • Đặng Nhữ Lâm

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Đặng Ma La

  Năm sinh Giáp Ngọ 1234 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời Trần…

  chi tiết
 • Đặng Lộ

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Người đời Trần Hiến tông, không rõ năm sinh, năm…

  chi tiết
 • Đặng Hữu Điểm

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh thần đời Trần Nhân tông, làm đến Đại phu.…

  chi tiết
 • Bùi Mộng Hoa

  Xử sĩ cuối đời Trần, sách Nhân vật chí vựng biên chép là Bùi Mộng Ba, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Nguyễn Phi Khanh

  Danh sĩ, cuối đời Trần Hồ, hiệu Nhị Khê. Vốn tên Nguyễn Ứng Long, sau đổi là Phi Khanh, quê…

  chi tiết
 • Hoàng Hối Khanh

  Văn thần nhà Hồ, quê làng Bái Trại, huyện An Định. Năm Giáp tí 1384, đời Trần phế đế, ông đỗ…

  chi tiết
 • Hồ Quí Ly

  Vua, tác giả, nhà cải cách, người khai sáng nhà Hồ, có quyền mưu, cơ trí, một chính trị gia…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..