[14]-Nhà Trần (1225-1400)

 • Nguyễn Hiền

  Năm sinh Giáp Ngọ 1234 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời Trần…

  chi tiết
 • Nguyễn Chế Nghĩa

  Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh tướng đời Trần, quê làng Hội Xuyên, huyện Gia…

  chi tiết
 • Nguyễn Bích Châu

  Tên khác Phù Dung Năm sinh … – Đinh Tị 1377 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần…

  chi tiết
 • Nguyễn Bá Tĩnh

  Tên khác Tuệ Tĩnh – Tráng Tử Vô Dật – Hồng Nghĩa Năm sinh Canh Ngọ 1330 -… Tỉnh thành…

  chi tiết
 • Mạc Đĩnh Chi

  Năm sinh Canh Thìn 1280 – Canh Dần 1350 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Lý Tế Xuyên

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ, tác giả đời Trần Nhân tông, không rõ…

  chi tiết
 • Lý Đạo Tái

  Tên khác Huyền Quang Năm sinh Giáp Dần 1254 – Giáp Tuất 1334 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì –…

  chi tiết
 • Lê Văn Hưu

  Năm sinh Canh Dần 1230 – Nhâm Tuất 1322 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Lê Tắc

  Tên khác Lê Trắc – Cảnh Cao – Đông Sơn Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)…

  chi tiết
 • Lê Quát

  Tên khác Bá Đạt – Mai Phong Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ, tác…

  chi tiết
 • Lê Phụ Trần

  Tên khác Lê Tần Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh tướng đời Trần Thái tông,…

  chi tiết
 • Lê Hiến Phủ

  Năm sinh … – Kỉ Mão 1399 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời…

  chi tiết
 • Lê Giác

  Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Con danh sĩ Lê Quát quê ở Đông Sơn, Phủ…

  chi tiết
 • Khâm Từ Bảo Khánh

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Ái nữ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, Hoàng hậu…

  chi tiết
 • Huyền Trân

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Công chúa, con gái Trần Nhân tông, em gái Anh…

  chi tiết
 • Hoàng Cự Đà

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Người đời Trần Thái tông, được hầu bên vua, tính…

  chi tiết
 • Hồ Tông Thốc

  Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời Trần Duệ tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Hồ Huyền Quy

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Xử sĩ cuối đời Trần, không rõ năm sinh, năm…

  chi tiết
 • Hà Đặc

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Thủ lĩnh dân tộc miền núi. Không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Hà Chương

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Chí sĩ đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..