[14]-Nhà Trần (1225-1400)

 • Trần Khánh Dư

  Năm sinh … – Kỉ Mão 1339 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh tướng, Thiên…

  chi tiết
 • Trần Khâm

  Tên khác Trần Nhân Tông Năm sinh Mậu Ngọ 1258 – Mậu Thân 1308 Tỉnh thành Không rõ Thời kì…

  chi tiết
 • Trần Ích Tắc

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Con thứ Trần Thái tông tước Chiêu Quốc vương, không…

  chi tiết
 • Trần Hoảng

  Tên khác Trần Thánh Tông Năm sinh Canh Tí 1240 – Canh Dần 1290 Tỉnh thành Nam Định Thời kì…

  chi tiết
 • Trần Hạo

  Tên khác Trần Dụ Tông Năm sinh Bính Tí 1336 – Kỉ Dậu 1369 Tỉnh thành Không rõ Thời kì…

  chi tiết
 • Trần Cảnh

  Tên khác Trần Thái Tông Năm sinh Mậu Dần 1218 – Đinh Sửu 1277 Tỉnh thành Nam Định Thời kì…

  chi tiết
 • Trần Bình Trọng

  Năm sinh Kỉ Mùi 1259 – Ất Mùi 1295 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Trần Anh Tông

  Tên khác Trần Thuyên Năm sinh Bính Tí 1276 – Canh Thân 1320 Tỉnh thành Nam Định Thời kì –…

  chi tiết
 • Sử Hy Nhan

  Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Nhà sử học đời Trần, không rõ năm sinh, năm…

  chi tiết
 • Phạm Nhân Khanh

  Tên khác Cổ Sơn Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời Trần Duệ tông,…

  chi tiết
 • Phạm Ngũ Lão

  Năm sinh Ất Mão 1255 – Canh Thân 1320 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Phạm Cụ Trích

  Năm sinh … – Đinh Tị 1275 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Võ tướng đời…

  chi tiết
 • Phạm Cư Sĩ

  Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Nghĩa sĩ đời Trần Thái tông, quê huyện Đông Triều,…

  chi tiết
 • Phạm Bân

  Tên khác Phạm Công Bân Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Có sách chép là Phạm…

  chi tiết
 • Nguyễn Trung Ngạn

  Tên khác Bang Trực – Giới Hiên Năm sinh Kỉ Sửu 1289 – Canh Tuất 1370 Tỉnh thành Hưng Yên…

  chi tiết
 • Nguyễn Thuyên

  Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Văn thần, danh sĩ đời Trần Thái tông, không rõ…

  chi tiết
 • Nguyễn Sĩ Cố

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh…

  chi tiết
 • Nguyễn Pháp

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Văn thần đời Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Nguyễn Như Bật

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ, đời Trần Thuận tông, không rõ năm sinh…

  chi tiết
 • Nguyễn Khoái

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh tướng nhà Trần, không rõ năm sinh năm mất…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..