[14]-Nhà Trần (1225-1400)

 • Yết Kiêu

  Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Tùy tướng của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, quê…

  chi tiết
 • Uy Linh Lang

  Tên khác Uy Đô Năm sinh Canh Tuất 1250 – Bính Tuất 1286 Tỉnh thành Không rõ Thời kì –…

  chi tiết
 • Trương Xán

  Năm sinh Mậu Tí 1228 -… Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Đại thần, đời Trần…

  chi tiết
 • Trương Hán Siêu

  Tên khác Thăng Phủ Năm sinh … – Giáp Ngọ 1354 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Nhà Trần…

  chi tiết
 • Trần Vượng

  Tên khác Trần Hiến Tông Năm sinh Kỉ Mùi 1319 – Tân Tị 1341 Tỉnh thành Nam Định Thời kì…

  chi tiết
 • Trần Tung

  Tên khác Trần Quốc Tung – Tuệ Trung Thượng Sĩ Năm sinh Canh Dần 1230 – Tân Mão 1291 Tỉnh…

  chi tiết
 • Trần Tự Khánh

  Năm sinh … – Quí Mùi 1223 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Con Trần Lý,…

  chi tiết
 • Trần Thế Pháp

  Tên khác Thứ Chi Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh sĩ, đời Trần, tự là…

  chi tiết
 • Trần Quốc Tuấn

  Năm sinh Bính Tuất 1226 – Canh Tí 1300 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Danh…

  chi tiết
 • Trần Quốc Toản

  Năm sinh Đinh Mão 1267 – Ất Dậu 1285 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Trần (1225-1400) Anh…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..