[07]-Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)

 • Vạn Xuân

  Vạn Xuân là quốc hiệu của Việt Nam trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi dưới thời nhà Tiền…

  chi tiết
 • Trương Hống

  Danh tướng của Việt vương Triệu Quang Phục, không rõ năm sinh năm mất. Ông và người em là Trương…

  chi tiết
 • Trương Hát

  Danh tướng đời Triệu Quang Phục không rõ năm sinh, năm mất, em ruột Trương Hống. Anh em ông đều…

  chi tiết
 • Triệu Quang Phục

  Danh tướng nhà Tiền Lý, con Thái phó Triệu Túc, quê ở Châu Biên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên…

  chi tiết
 • Trần Điện

  Tổ nghề kim hoàn Việt Nam, gia đình ông gồm ba anh em: Trần Điền, Trần Hòa và Trần Điện,…

  chi tiết
 • Tinh Thiều

  Quốc sư triều Lý Nam Đế (Lý Bôn). Ông giỏi việc chính sự, giàu mưu lược. Khi nhà Lương cai trị…

  chi tiết
 • Phạm Tu

  Võ tướng đời Tiền Lý (Lý Nam đế), quê làng Giá, thuộc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, ngoại thành…

  chi tiết
 • Lý Bôn

  Đại thần sau là vua, người gầy dựng nhà Tiền Lý, xưng Nam đế, cũng gọi là Lý Bí hoặc…

  chi tiết
 • [NBLSVN] Nhà tiền Lý và nhà Triệu (544-602)

  Nhà tiền Lý và nhà Triệu (544-602) Quốc hiệu Vạn Xuân, kinh đô Long Biên, 58 năm 1. Lý Nam…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..