[03]-Nhà Thục (257- 208 trCN)

  • Thục Phán

    Người mở nghiệp nhà Thục trong năm Giáp thìn 275 trước Công nguyên, tự xưng là An Dương Vương, đổi quốc…

    chi tiết
  • Cao Thông

    Có sách chép là Cao Lỗ, danh tướng thời Thục An Dương vương không rõ năm sinh. Ông có sáng…

    chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..