[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)

 • Hồ Văn Bôi

  Năm sinh … – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)…

  chi tiết
 • Võ Văn Dũng

  Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh…

  chi tiết
 • Trương Văn Đa

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng đời Tây Sơn, phò mã Trung ương…

  chi tiết
 • Trần Văn Kỉ

  Tên khác Trần Chánh Kỉ Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà…

  chi tiết
 • Nguyễn Quang Toản

  Tên khác Hoàng Trác Năm sinh Quí Mão 1783 – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Bình Định Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Quang Thùy

  Năm sinh … – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Con trưởng…

  chi tiết
 • Nguyễn Phúc Cảnh

  Tên khác Hoàng Tử Cảnh Năm sinh Kỉ Hợi 1779 – Canh Thân 1801 Tỉnh thành Không rõ Thời kì…

  chi tiết
 • Nguyễn Nhạc

  Tên khác Trung Ương Hoàng Đế Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Bình Định Thời kì –…

  chi tiết
 • Nguyễn Lữ

  Tên khác Đức ông Bảy Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng em ruột…

  chi tiết
 • Ngụy Nguyên

  Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..