Chi tiết

Trần Đình Túc

Năm sinh … -Nhân Thìn 1892 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Trần Đình Phong

Tên khác Mã Sơn Năm sinh Đinh Mùi 1847- Canh Thìn 1920 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì…
Chi tiết

Trần Bá Lộc

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Kỉ Hợi 1899 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Tổng Lung

Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Tống Duy Tân

Năm sinh Đinh Dậu 1837- Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Tôn Thất Thuyết

Năm sinh Ất Hợi 1835 – Quí Sửu 1913 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Tôn Thất Hân

Tên khác Lạc Chi – Liên Đình Năm sinh Gíap Dần 1854 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành…
Chi tiết

Thái Vĩnh Chinh

Năm sinh Ất Tị 1845 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Tăng Bạt Hổ

Tên khác Sư Triệu – Điền Bát Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Bính Ngọ 1906 Tỉnh thành…
Chi tiết

Tạ Hiện

Tên khác Tạ Quang Hiện Năm sinh Tân Sửu 1841 -… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì –…
Chi tiết

Phùng Khắc Nhuận

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà…
Chi tiết

Phan Văn Trị

Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Tuất 1910 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Văn Hớn

Tên khác Quản Hớn Năm sinh … – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời…
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…
Chi tiết

Phan Quang

Tên khác Quế Nam Năm sinh Quí Dậu 1873 – Kĩ Mão 1939 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Phan Liêm

Tên khác Phan Thanh Liêm – Phan Tam Năm sinh Quí Tị 1833 -… Tỉnh thành Bến Tre…
Chi tiết

Phan Đình Thông

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến…
Chi tiết

Phan Đình Phùng

Tên khác Châu Phong Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Phan Bá Phiến

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…