[13]-Nhà Lý (1010-1225)

 • Đại Việt

  Đại Việt : là quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong 2 giai đoạn từ năm 1054 đến năm 1400…

  chi tiết
 • Đại Cồ Việt

  Đại Cồ Việt (chữ Hán: 大瞿越, 968-1054) là quốc hiệu của Việt Nam dưới thời 7 vị Vua trị vì…

  chi tiết
 • Ỷ Lan

  Tên khác Lê Thị Yến Mortgage Năm sinh … – Đinh Dậu 1117 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì –…

  chi tiết
 • Vương Hải Thiềm

  Năm sinh Bính Tuất 1046 – Canh Thìn 1100 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Thiền…

  chi tiết
 • Viên Thông

  Năm sinh … – Tân Mùi 1151 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Thiền sư đời…

  chi tiết
 • Vạn Trì Bát

  Năm sinh Kỉ Sửu 1049 – Đinh Dậu 1117 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Thiền…

  chi tiết
 • Từ Lộ

  Tên khác Đạo Hạnh Năm sinh … – Đinh Dậu 1117 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Lý…

  chi tiết
 • Tôn Đản

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Danh tướng thời nhà Lý không rõ năm sinh năm…

  chi tiết
 • Tô Minh Trí

  Năm sinh … – Bính Thìn 1196 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Thiền sư đời…

  chi tiết
 • Tô Hiến Thành

  Năm sinh … – Ất Hợi 1179 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Lý (1010-1225) Danh thần, danh…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..