[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

 • Đại Ngu

  Đại Ngu là quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ, tồn tại từ năm 1400 đến khi cha con Hồ…

  chi tiết
 • Nguyễn Mộng Tuân

  Danh sĩ cuối đời Hồ, đầu đời Lê, không rõ năm sinh, năm mất, tự Văn Nhược, hiệu Cúc Pha,…

  chi tiết
 • Hồ Ngạn Thần

  Văn thần đời Hồ và hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất. Năm Ất dậu 1405 (năm Khai Đại 3,…

  chi tiết
 • Đặng Tất

  Thân phụ nghĩa sĩ Đặng Dung đời Hậu Trần, người huyện Thiên Lộc (Can Lộc), tỉnh HàTĩnh. Ông dòng dõi…

  chi tiết
 • Cù Xương Triều

  Danh thần cuối đời Hồ – Hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất. Năm Khai Đại 3 (Ất dậu…

  chi tiết
 • Bùi Ứng Đấu

  Cao sĩ đời hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc…

  chi tiết
 • Nguyễn Đại Năng

  Danh y, nhà châm cứu xuất sắc đời Hồ, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Giáp Sơn, tỉnh…

  chi tiết
 • Ngô Miễn

  Danh thần nhà Hồ, ông làm đến Hành khiển hữu tham tri chính sự. Năm Đinh hợi 1407, quân Minh…

  chi tiết
 • Lý Tử Cấu

  Danh sĩ cuối đời Hồ, hiệu Hạ Trai, không rõ năm sinh, năm mất quê ở Hồng Châu, tỉnh Hải…

  chi tiết
 • Lê Cảnh Tuân

  Danh sĩ, tác giả đời nhà Hồ (1400- 1407) tự là Tử Mưu, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..