[11]-Nhà Đinh (968-980)

 • Đại Cồ Việt

  Đại Cồ Việt (chữ Hán: 大瞿越, 968-1054) là quốc hiệu của Việt Nam dưới thời 7 vị Vua trị vì…

  chi tiết
 • Lê Hoàn

  Vua nhà Tiền Lê, quê làng Bảo Thái huyện Thanh Liêm (nay là làng Ninh Thái, tỉnh Nam Định). Thân…

  chi tiết
 • Đỗ Pháp Thuận

  Thiền sư đời tiền Lê, không rõ tên thật, pháp danh Pháp Thuận. Ông xuất gia từ thuở nhỏ, thọ…

  chi tiết
 • Đinh Duệ

  Cũng gọi là Đinh Tuệ, hoặc Đinh Toàn hay Tuyền tước Vệ nrơng. Đinh Tiên Hoàng có năm hoàng hậu,…

  chi tiết
 • Phạm Hạp

  Võ tướng nhà Đinh, quê ở Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông nội là Thiên, làm Đồng giáp tướng quân đời…

  chi tiết
 • Phạm Cự Lượng

  Ông vốn là danh tướng của nhà Đinh. Năm Tân tị 981, nhà Tống (Trung Quốc) sai Hầu Nhân Bảo,…

  chi tiết
 • Nguyễn Bặc

  Đại thần nhà Đinh, quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (tức huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Thuở trẻ,…

  chi tiết
 • Đỗ Thích

  Nội giám nhà Đinh, quê ở Thiên Bân. Đỗ Thích xuất thân làm thư lại ở Đồng Quan, sau được…

  chi tiết
 • Đinh Điền

  Bạn kết nghĩa với Đinh Bộ Lĩnh quê xã Ích Bằng phường Hiển Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng…

  chi tiết
 • Đinh Bộ Lĩnh

  Vua thủy tổ nhà Đinh, ông vốn họ Đinh, tên Hoàn, Bộ Lĩnh là tước quan của sứ quân Trần…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..