[19]-Nam – Bắc Triều (1527-1592)

 • Võ Thế Dinh

  Thuộc hạ của Mạc Thiên Tích ở trấn Hà Tiên, tác giả, không rõ năm sinh năm mất, còn có tên…

  chi tiết
 • Trịnh Kiểm

  Võ tướng, Thái sư của vua Lê Trang tông (1533-1548) tước Minh Khang Thái vương, quê làng Sóc Sơn, huyện…

  chi tiết
 • Lương Văn Chánh

  Danh thần, nhà doanh điền, đời chúa Nguyễn khai sáng, không rõ năm sinh, tiền hiền tỉnh Phú Yên ngày nay,…

  chi tiết
 • Hoàng Đình Ái

  Danh tướng đời Lê Trang tông, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Con nhà cậu của Lương Quốc Công…

  chi tiết
 • Đỗ Uông

  Danh sĩ nhà Mạc, quê xã Đoạn Tùng (sau kiêng húy chúa Trịnh Tùng, nên đổi là Đoạn Lâm), tục gọi…

  chi tiết
 • Bùi Trụ

  Danh thần, lúc đầu làm quan nhà Mạc, sau qui thuận nhà Lê Trung Hưng, không rõ năm sinh, năm…

  chi tiết
 • Bùi Thị Lẫm

  Hiền phụ, vợ Tổng binh Mạc Cửu, mẹ ruột danh sĩ Tổng binh Đại đô đốc Mạc Thiên Tích, quê…

  chi tiết
 • Bùi Bỉnh Uyên

  Danh thần đời Lê Trung tông, tự Chuyết Phu, quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay…

  chi tiết
 • Phạm Thiệu

  Nhà văn đời Mạc, Quê gốc ở làng Châu Khê, huyện Quế Dương, cư ngụ tại làng Dũng Liệt, huyện Yên…

  chi tiết
 • Phạm Đại Kháng

  Văn thần nhà Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng An Chế, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..