[16]-Hậu Trần (1407-1413)

 • Nguyễn Trãi

  Danh sĩ, nhà văn hóa lớn, hiệu Ức Trai, cháu ngoại Tư Đồ Trần Nguyên Đán – tôn thất nhà…

  chi tiết
 • Trần Quí Khoáng

  Có sách chép là Khoách hay Khuyết, cháu vua Trần Nghệ tông. Quê ở làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, phủ Thiên Trường…

  chi tiết
 • Trần Phong

  Tay sai giặc Minh đời hậu Trần, quê xã Ma Lộng, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi quân Minh…

  chi tiết
 • Trần Hi Cát

  Văn thần đời Hậu Trần, người tỉnh Thanh Hóa. Khi quân Minh sang cướp nước, dứt nhà Hồ, ông cùng…

  chi tiết
 • Lê Khang

  Liệt sĩ đời Hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh…

  chi tiết
 • Đồng Mặc

  Liệt sĩ đời hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông là người có tâm…

  chi tiết
 • Đỗ Cối

  Nghĩa sĩ đời hậu Trần, quê ở Nghệ An. Tính ông khảng khái, có nghĩa khí cảm phục các tướng lĩnh…

  chi tiết
 • Đinh Mỹ

  Danh tướng đời hậu Trần, cương quyết chống quân cướp nước đến cùng. Ông đã cùng các đồng chí tổ…

  chi tiết
 • Đặng Dung

  Danh tướng đời Hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Thiên Lộc (nay là Can Lộc), tỉnh Hà…

  chi tiết
 • Bùi Một Ngôn

  Hào kiệt cuối đời Trần, không rõ năm sinh, năm mất. Gặp khi quân Minh sang xâm lược, ông theo phù…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..