[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

 • Trấn Nam

  Trấn Nam là tên gọi của Việt Nam dưới thời đô hộ của nhà Đường, nhưng chỉ từ năm 757-766.…

  chi tiết
 • An Nam

  An Nam là một quốc danh Việt Nam cũ, thông dụng trong giai đoạn 679 – 1945. Lịch sử Theo…

  chi tiết
 • Vân Kỳ

  Thiền sư thời Bắc thuộc lần thứ III, không rõ họ tên, năm sinh năm mất, pháp hiệu Vân Kỳ, quê ở…

  chi tiết
 • Phùng Hưng

  Ông có tên tự là Công Phấn, quê làng Đường Lâm, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh…

  chi tiết
 • Mai Thúc Loan

  Anh hùng dân tộc chống cuộc đô hộ nhà Đường, tự lập xưng đế. Vì tướng mạo ông đen sạm,…

  chi tiết
 • Mai Thúc Huy

  Anh hùng dân tộc, chống ách đô hộ của nhà Đường, con Hắc đế Mai Thúc Loan, không rõ năm…

  chi tiết
 • Khương Công Phụ

  Danh sĩ trong đời Bắc thuộc lần thứ III tự Khâm Văn, Quê ở huyện An Định, quận Cửu Chân…

  chi tiết
 • Đỗ Thanh Biện

  Thiền sư trong đời Bắc thuộc lần thứ III họ Đỗ, không rõ tên tộc là gì, pháp danh Thanh Biện.…

  chi tiết
 • Đỗ Pháp Hiền

  Cao tăng thời Bắc thuộc, Sư tổ thiền tông phái Tì ni đa lưu chi (Vinitaratuci). Không rõ tên thật,…

  chi tiết
 • Đỗ Anh Hàn

  Mưu thần của Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Đường Lâm, thuộc…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..