[04]-Bắc thuộc lần 1 (207 trCN – 39)

 • Lữ Gia

  Đại thần, không rõ năm sinh, năm mất. Tể tướng đời vua Triệu Ai vương năm 113 trước công nguyên.…

  chi tiết
 • Châu Đạt

  Liệt sĩ trong thời Bắc thuộc, quê huyện Cư Phong, quận Cửu Chân (Thanh Hóa). Canh tí 160, ông khởi…

  chi tiết
 • Bốc Long

  Du học sinh đầu tiên trong thời Bắc thuộc lần thứ nhất không rõ năm sinh, năm mất. Ông sang…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..