Thời kỳ lịch sử

 • Quách Tân

  Năm sinh Nhân Thân 1452 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời…

  chi tiết
 • Quách Hữu Nghiêm

  Năm sinh Ất Sửu 1445 -… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh sĩ đời…

  chi tiết
 • Quách Đình Bảo

  Năm sinh Canh Thìn 1440-… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh sĩ đời Lê…

  chi tiết
 • Phan Phu Tiên

  Tên khác Phan Phù Tiên Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh sĩ đời Lê…

  chi tiết
 • Phan Ngọc Đường

  Tên khác Cao Dựng – An Lạc Năm sinh Đinh Hợi 1467-… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Triều…

  chi tiết
 • Phạm Nhữ Tăng

  Năm sinh …-Đinh Dậu 1477 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng đời Lê…

  chi tiết
 • Phạm Huy

  Năm sinh Tân Tị 1461 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời…

  chi tiết
 • Phạm Gia Mô

  Năm sinh Bính Thân 1476 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời…

  chi tiết
 • Phạm Đôn Lễ

  Tên khác Lê Khanh Năm sinh Ất Hợi 1455 -… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Triều Lê Sơ…

  chi tiết
 • Phạm Đốc

  Năm sinh Giáp Tuất 1514 – Kỉ Mùi 1559 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..