Tên Gọi Việt Nam

 • Đại Ngu

  Đại Ngu là quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ, tồn tại từ năm 1400 đến khi cha con Hồ…

  chi tiết
 • Đại Việt

  Đại Việt : là quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong 2 giai đoạn từ năm 1054 đến năm 1400…

  chi tiết
 • Đại Cồ Việt

  Đại Cồ Việt (chữ Hán: 大瞿越, 968-1054) là quốc hiệu của Việt Nam dưới thời 7 vị Vua trị vì…

  chi tiết
 • Trấn Nam

  Trấn Nam là tên gọi của Việt Nam dưới thời đô hộ của nhà Đường, nhưng chỉ từ năm 757-766.…

  chi tiết
 • An Nam

  An Nam là một quốc danh Việt Nam cũ, thông dụng trong giai đoạn 679 – 1945. Lịch sử Theo…

  chi tiết
 • Vạn Xuân

  Vạn Xuân là quốc hiệu của Việt Nam trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi dưới thời nhà Tiền…

  chi tiết
 • Giao Châu

  Giao Châu (chữ Hán: 交州) là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt…

  chi tiết
 • Lĩnh Nam

  Lĩnh Nam (chữ Hán: 嶺南) là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh trong truyền thuyết xưa ở Việt Nam…

  chi tiết
 • Giao Chỉ

  Giao Chỉ (chữ Hán: 交趾) là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử, từ…

  chi tiết
 • Nam Việt

  Nam Việt (tiếng Quan Thoại: 南越 / Nányuè, tiếng Quảng Đông: 南粤 / Nàahm-yuht) là một quốc gia được lãnh…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..