Nhân Vật Lịch Sử

 • Nguyễn Phi Khanh

  Danh sĩ, cuối đời Trần Hồ, hiệu Nhị Khê. Vốn tên Nguyễn Ứng Long, sau đổi là Phi Khanh, quê…

  chi tiết
 • Hoàng Hối Khanh

  http://www.vansu.vn/viet-nam/viet-nam-nhan-vat/612/hoang-hoi-khanh

  chi tiết
 • Hồ Quí Ly

  Vua, tác giả, nhà cải cách, người khai sáng nhà Hồ, có quyền mưu, cơ trí, một chính trị gia…

  chi tiết
 • Hồ Nguyên Trừng

  Thái tử, tác giả, con cả Hồ Quí Ly, anh Hồ Hán Thương, không rõ năm sinh, năm mất, tự…

  chi tiết
 • Đoàn Xuân Lôi

  Danh sĩ cuối đời Trần – Hồ, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Trâu Lỗ, có sách chép…

  chi tiết
 • Bùi Bá Kì

  Võ tướng đời Trần Thuận tông, quê ở Hạ Hồng (Ninh Giang) huyện Thanh Miền, tỉnh Hải Dương. Ông xuất…

  chi tiết
 • Đặng Diễn

  Danh thần đời Trần Thái tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là người đầu tiên thi đỗ Thái…

  chi tiết
 • Đại Nam

  Thiền sư đời Trần mạt, có sách chép là Đại Nam. Không rõ họ tên, pháp danh Đại Nam. Năm Tân…

  chi tiết
 • Dương Nhật Lễ

  Thái tử con thứ Cung Túc Vương Trần Dục, không rõ năm sinh, năm mất. Khi Trần Dụ tông mất,…

  chi tiết
 • Doãn Ân Phủ

  Văn thần đời Trần Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê phủ Bình Giang, châu Thượng Hồng, lộ Lạng…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..