Lịch Sử Chiến Tranh

 • Súng Thần Công

  Những tư liệu về súng thần công đột nhiên xuất hiện vào đầu thập niên 1320, nhưng minh họa cổ…

  chi tiết
 • Điểm Hỏa

  Loại Súng (hỏa khí) đầu tiên xuất hiện ở Châu âu nửa sau thế kỷ 14 và được gọi chung…

  chi tiết
 • Điểm Hỏa Bằng Đá Lửa

  Bất kể mọi ảnh hưởng ban đầu súng hỏa mai vẫn là một loại vũ khí phiền toái khó lòng…

  chi tiết
 • Kiếm Mảnh Hai Cạnh Sắc

  Sự xuất hiện của giáp tấm vào thế kỷ 13 và 14 đã có ảnh hưởng căn bản tới bản…

  chi tiết
 • Kiếm Katana

  Thanh kiếm Katana ( đao ) cổ điển của Nhật bản được hết thảy mọi người công nhận là đỉnh…

  chi tiết
 • Kiếm Chém

  Khi tìm kiếm nguồn gốc của thanh kiếm chém (Saber), có ba loại kiếm đáng được chú ý là kilij…

  chi tiết
 • PLUMBATA

  Plumbata hay Martiobarbulus là một loại vũ khí tầm xa của bộ binh lê dương La Mã, bắt đầu từ…

  chi tiết
 • Lưỡi Lê

  Dù Súng Điểm Hỏa Đá Lửa đã làm biến đổi diện mạo chiến tranh, nhưng nó vẫn còn nhiều khiếm…

  chi tiết
 • Pháo Dã Chiến Hạng Nhẹ

  Mãi tới thế kỷ 17, pháo vẫn chủ yếu là pháo nặng nặng với cở nòng lớn và kém cơ…

  chi tiết
 • Cung tên

  Cung không phải là vũ khí tầm xa đầu tiên : trước cung, người ta đã sử dụng lao để…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..