Việt Nam

 • Trịnh Khả

  Năm sinh Kỉ Mão 1399 – Tân Mùi 1451 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…

  chi tiết
 • Trịnh Duy Sản

  Năm sinh … – Mậu Dần 1518 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Võ tướng…

  chi tiết
 • Trịnh Duy Đại

  Năm sinh … – Bính Tí 1516 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần…

  chi tiết
 • Trần Tướng Công

  Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Tổ sơn mài Việt Nam, đại thần đời Lê…

  chi tiết
 • Trần Nguyên Hãn

  Năm sinh … – Kỉ Dậu 1429 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng…

  chi tiết
 • Thân Nhân Trung

  Tên khác Hậu Phủ Năm sinh Mậu Tuất 1418 – Kỉ Mùi 1499 Tỉnh thành Bắc Giang Thời kì –…

  chi tiết
 • Thái Thuận

  Tên khác Nghĩa Hòa – Lục Khê – Lữ Đường Năm sinh Tân Dậu 1441 -… Tỉnh thành Bắc Ninh…

  chi tiết
 • Quách Tân

  Năm sinh Nhân Thân 1452 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời…

  chi tiết
 • Quách Hữu Nghiêm

  Năm sinh Ất Sửu 1445 -… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh sĩ đời…

  chi tiết
 • Quách Đình Bảo

  Năm sinh Canh Thìn 1440-… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh sĩ đời Lê…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..