Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng (bao gồm 10 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.)

 • [VP] Vĩnh Phúc

  Vĩnh Phúc Tỉnh Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh…

  chi tiết
 • [TB] Thái Bình

  Thái Bình Tỉnh Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng Tỉnh lỵ thành phố Thái Bình Phân chia hành chính…

  chi tiết
 • [NB] Ninh Bình

  Ninh Bình Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng Tỉnh lỵ Thành phố Ninh Bình Phân chia…

  chi tiết
 • [NĐ] Nam Định

  Nam Định Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng Tỉnh lỵ Thành phố Nam Định Phân chia…

  chi tiết
 • [HY] Hưng Yên

  Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh lỵ Thành phố…

  chi tiết
 • [HP] Hải Phòng

  Hải Phòng Thành phố trực thuộc trung ương Biệt danh Thành phố Cảng Thành phố Hoa Phượng Đỏ Hành chính…

  chi tiết
 • [HD] Hải Dương

  Hải Dương Tỉnh Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh…

  chi tiết
 • [HN] Hà Nội

  Hà Nội Thành phố trực thuộc trung ương Biểu trưng   Biệt danh Hiện nay: Hà Thành Thành phố vì…

  chi tiết
 • [HNa]Hà Nam

  Hà Nam Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..