Đông Bắc bộ

Đông Bắc bộ (bao gồm 9 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.)

 • [TQ] Tuyên Quang

  Tuyên Quang Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Tuyên Quang Phân chia hành…

  chi tiết
 • [TNg]Thái Nguyên

  Thái Nguyên Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị)…

  chi tiết
 • [QN] Quảng Ninh

  Biệt danh Vùng Mỏ, Đất Mỏ Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh lỵ thành phố Hạ Long Trụ sở…

  chi tiết
 • [PT] Phú Thọ

  Phú Thọ Tỉnh Hành chính Vùng Đông Bắc (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh lỵ Thành…

  chi tiết
 • [LS] Lạng Sơn

  Lạng Sơn Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đông Bắc Tỉnh lỵ Thành phố Lạng Sơn Trụ sở UBND Đường…

  chi tiết
 • [HG] Hà Giang

  Hà Giang Tỉnh Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Hà Giang Trụ sở UBND Số 517…

  chi tiết
 • [CB] Cao Bằng

  Cao Bằng Hành chính Vùng Đông Bắc Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Cao Bằng Trụ sở UBND 11 Hoàng Đình…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..