Bắc Trung Bộ

Bắc Trung Bộ Việt Nam gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

 • [TTH]Thừa Thiên Huế

  Thừa Thiên Huế Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Huế Trụ sở UBND…

  chi tiết
 • [TH] Thanh Hóa

  Thanh Hóa Tỉnh Biểu trưng Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Thanh Hóa Trụ sở UBND Thành phố…

  chi tiết
 • [QT] Quảng Trị

  Quảng Trị Biệt danh Đất Lửa, Đất Thép, Thành Đồng Tổ Quốc, Đất Anh Hùng Hành chính Vùng Bắc Trung…

  chi tiết
 • [QB] Quảng Bình

  Quảng Bình Tỉnh Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Đồng Hới Phân chia hành chính 1…

  chi tiết
 • [NA] Nghệ An

  Nghệ An Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Vinh Phân chia hành chính…

  chi tiết
 • [HT] Hà Tĩnh

  Hà Tĩnh Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Hà Tĩnh Trụ sở UBND…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..