63 Tỉnh Thành

 • [NT] Ninh Thuận

  Ninh Thuận Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Có khi được xếp vào Đông Nam…

  chi tiết
 • [NB] Ninh Bình

  Ninh Bình Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng Tỉnh lỵ Thành phố Ninh Bình Phân chia…

  chi tiết
 • [NA] Nghệ An

  Nghệ An Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Vinh Phân chia hành chính…

  chi tiết
 • [NĐ] Nam Định

  Nam Định Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng Tỉnh lỵ Thành phố Nam Định Phân chia…

  chi tiết
 • [LA] Long An

  Long An Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (địa lý) Vùng đô thị Thành phố…

  chi tiết
 • [LĐ] Lâm Đồng

  Lâm Đồng Tỉnh Hành chính Vùng Tây Nguyên Tỉnh lỵ Thành phố Đà Lạt Trụ sở UBND Số 01 Trần…

  chi tiết
 • [LCa]Lào Cai

  Lào Cai Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Tây Bắc Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Lào Cai Phân chia hành…

  chi tiết
 • [LS] Lạng Sơn

  Lạng Sơn Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đông Bắc Tỉnh lỵ Thành phố Lạng Sơn Trụ sở UBND Đường…

  chi tiết
 • [LC] Lai Châu

  Lai Châu Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Tây Bắc Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Lai Châu Phân chia hành…

  chi tiết
 • [KT] Kon Tum

  Kon Tum Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Tây Nguyên Tỉnh lỵ thành phố Kon Tum Phân chia hành chính…

  chi tiết
 • [KG] Kiên Giang

  Kiên Giang Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (địa lý) Vùng đô thị Tây Nam…

  chi tiết
 • [KH] Khánh Hòa

  Khánh Hòa Tỉnh Biểu trưng   Biệt danh Xứ Trầm Hương Hành chính Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tỉnh…

  chi tiết
 • [HY] Hưng Yên

  Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh lỵ Thành phố…

  chi tiết
 • [SG] Thành phố Hồ Chí Minh

  Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố trực thuộc trung ương Biệt danh Thời Pháp thuộc: Hòn ngọc Viễn Đông…

  chi tiết
 • [HB] Hòa Bình

  Hòa Bình Tỉnh Biểu trưng   Biệt danh Xứ Mường Hành chính Vùng Tây Bắc Bộ (địa lý) Vùng thủ…

  chi tiết
 • [HGi] Hậu Giang

  Hậu Giang Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (địa lý) Vùng đô thị Tây Nam…

  chi tiết
 • [HP] Hải Phòng

  Hải Phòng Thành phố trực thuộc trung ương Biệt danh Thành phố Cảng Thành phố Hoa Phượng Đỏ Hành chính…

  chi tiết
 • [HD] Hải Dương

  Hải Dương Tỉnh Hành chính Vùng Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) Tỉnh…

  chi tiết
 • [HT] Hà Tĩnh

  Hà Tĩnh Tỉnh Biểu trưng Hành chính Vùng Bắc Trung Bộ Tỉnh lỵ Thành phố Hà Tĩnh Trụ sở UBND…

  chi tiết
 • [HN] Hà Nội

  Hà Nội Thành phố trực thuộc trung ương Biểu trưng   Biệt danh Hiện nay: Hà Thành Thành phố vì…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..