CĐ 54 Dân Tộc VN

 • NGƯỜI DAO

  Tên tự gọi: Kìm Miền, Kìm Mùn (người rừng). Tên gọi khác: Mán. Nhóm địa phương: Dao Ðỏ (Dao Cóc…

  chi tiết
 • NGƯỜI CỐNG

  Tên tự gọi: Xắm khống, Phuy A. Dân số: 2.029 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và…

  chi tiết
 • NGƯỜI CƠ TU

  Tên tự gọi: Cơ Tu. Tên gọi khác: Ca Tu, Ka Tu. Dân số: 61.588 người (Theo số liệu Tổng…

  chi tiết
 • NGƯỜI CỜ LAO

  Tên tự gọi: Cờ Lao. Tên gọi khác: Tứ Ðư, Ho Ki, Voa Ðề. Nhóm địa phương: Cờ Lao Xanh,…

  chi tiết
 • NGƯỜI CƠ HO

  Tên tự gọi: Cơ Ho. Nhóm địa phương: Xrê, Nộp (Tu nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách), Tơ Ring (Tring).…

  chi tiết
 • NGƯỜI CO

  Tên tự gọi: Cor, Col. Tên gọi khác: Cua, Trầu. Dân số: 33.817 người (Theo số liệu Tổng điều tra…

  chi tiết
 • NGƯỜI CHỨT

  Tên tự gọi: Chứt. Tên gọi khác: Rục, Arem, Sách. Nhóm địa phương: Mày, Rục, Sách, Arem, Mã Liềng. Dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI CHU-RU

  Tên gọi khác: Chơ Ru, Kru, Thượng. Dân số: 19.314 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và…

  chi tiết
 • NGƯỜI CHƠ RO

  Tên gọi khác: Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng. Dân số: 26.855 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI CHĂM

  Tên gọi khác: Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm Pa, Hời… Nhóm địa phương: Chăm Hroi, Chăm Poổng, Chà Và Ku,…

  chi tiết
 • NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU

  Tên tự gọi: Có người cho Bru là tên tự gọi. Tên gọi khác: Bru, Vân Kiều. Nhóm địa phương:…

  chi tiết
 • NGƯỜI BRÂU

  Tên gọi khác: Brao. Dân số: 397 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm…

  chi tiết
 • NGƯỜI BỐ Y

  Tên tự gọi: Bố Y. Tên gọi khác: Chủng Chá, Trọng Gia… Nhóm địa phương: Bố Y và Tu Dí.…

  chi tiết
 • NGƯỜI BANA

  Tên tự gọi: Ba Na. Tên gọi khác: Bơ Nâm, Roh, Kon Kđe, Ala Kông, Kpang Kông… Nhóm địa phương:…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..