CĐ 54 Dân Tộc VN

 • NGƯỜI MÔNG

  Tên tự gọi: Mông, Na Miẻo. Tên gọi khác: Mẹo, Mèo, Miếu Hạ, Mán Trắng. Nhóm địa phương: Mông Trắng,…

  chi tiết
 • NGƯỜI MNÔNG

  Tên tự gọi: Mnông. Nhóm địa phương: Mnông Gar, Mnông Nông, Mnông Chil, Mnông Kuênh, Mnông Rlâm, Mnông Preh, Mnông…

  chi tiết
 • NGƯỜI MẢNG

  Tên tự gọi: Mảng. Tên gọi khác: Mảng Ư, Xá Mảng, Niểng O, Xá Bá O. Nhóm địa phương: Mảng…

  chi tiết
 • NGƯỜI MẠ

  Tên tự gọi: Mạ. Tên gọi khác: Châu Mạ, Chô Mạ, Chê Mạ. Nhóm địa phương: Mạ Ngăn, Mạ Xốp,…

  chi tiết
 • NGƯỜI LỰ

  Tên tự gọi: Lừ, Thay hoặc Thay Lừ. Tên gọi khác: Phù Lừ, Nhuồn, Duồn. Nhóm địa phương: ở Việt…

  chi tiết
 • NGƯỜI LÔ LÔ

  Tên tự gọi: Lô Lô. Tên gọi khác: Mùn Di, Di, Màn Di, La La, Qua La, Ô Man, Lu…

  chi tiết
 • NGƯỜI LÀO

  Tên tự gọi: Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn. Tên gọi khác: Phu Thay, Phu Lào. Nhóm địa phương: Lào Bốc…

  chi tiết
 • NGƯỜI LA HỦ

  Tên tự gọi: La Hủ. Tên gọi khác: Xá lá vàng, Cò Xung, Khù Sung, Kha Quy, Cọ Sọ, Nê…

  chi tiết
 • NGƯỜI LA HA

  Tên tự gọi: La Ha, Klá, Phlạo. Tên gọi khác: Xá Cha, Xá Bung, Xá Khao, Xá Táu Nhạ, Xá…

  chi tiết
 • NGƯỜI LA CHÍ

  Tên tự gọi: Cù tê. Tên gọi khác: Thổ Ðen, Mán, Xá. Dân số: 13.158 người (Theo số liệu Tổng…

  chi tiết
 • NGƯỜI KHƠ MÚ

  Tên tự gọi: Kmụ, Kưm Mụ. Tên gọi khác: Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Mãng Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu…

  chi tiết
 • NGƯỜI KHMER

  Tên tự gọi: Người Khmer. Tên gọi khác: Cur, Cul, Cu Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me K’rôm. Dân số:…

  chi tiết
 • NGƯỜI KHÁNG

  Tên tự gọi: Mơ Kháng. Tên gọi khác: Háng, Brển, Xá. Nhóm địa phương: Kháng Dẩng, Kháng Hoặc, Kháng Dón,…

  chi tiết
 • NGƯỜI HRÊ

  Tên tự gọi: Hrê, trước kia thường gắn với tên sông sở tại như: “người Krê” – sông Krế ở…

  chi tiết
 • NGƯỜI HOA

  Tên gọi khác: Khách, Hán, Tàu. Nhóm địa phương: Quảng Ðông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang…

  chi tiết
 • NGƯỜI HÀ NHÌ

  Tên tự gọi: Hà Nhi gia. Tên gọi khác: U Ní, Xá U Ní. Nhóm địa phương: Hà Nhì, Cồ…

  chi tiết
 • NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG

  Tên tự gọi: Mỗi nhóm có tên tự gọi riêng như: Gié, Triêng, Ve, Bnoong. Tên gọi khác: Cà Tang,…

  chi tiết
 • NGƯỜI GIÁY

  Tên tự gọi: Giáy Tên gọi khác: Nhắng, Giẳng Dân số: 58.617 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI GIA RAI

  Tên tự gọi: Gia Rai. Tên gọi khác: Giơ Ray, Chơ Ray. Nhóm địa phương: Chor, Hđrung (gồm cả Hbau,…

  chi tiết
 • NGƯỜI Ê-ĐÊ

  Tên tự gọi: Anăk Ea Ðê, Ra Ðê (hay Rhađê), ê Ðê, êgar, Ðê. Nhóm địa phương: Kpă, Adham, Krung,…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..