CĐ 54 Dân Tộc VN

 • NGƯỜI XTIÊNG

  Tên gọi khác: Xa Ðiêng hay Xa Chiêng. Nhóm địa phương: Bù Lơ, Bù Ðek (Bù Ðêh), Bù Biêk. Dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI XƠ ĐĂNG

  Tên tự gọi: Xơ Teng (Hđang, Xđang, Xđeng), Tơ Ðrá (Xđrá, Hđrá), Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng (Xlang), Tà Trĩ…

  chi tiết
 • NGƯỜI XINH MUN

  Tên tự gọi: Xinh Mun Tên gọi khác: Puộc, Xá, Pnạ Nhóm địa phương: Xinh, Mun Dạ, Xinh Mun Nghẹt.…

  chi tiết
 • NGƯỜI VIỆT

  Tên gọi khác: Kinh Dân số: 73.594.341 người, chiếm 86,83% dân số toàn quốc (Theo số liệu Tổng điều tra…

  chi tiết
 • NGƯỜI THỔ

  Tên tự gọi: Thổ. Tên gọi khác: Người Nhà làng, Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng. Nhóm địa phương: Kẹo,…

  chi tiết
 • NGƯỜI THÁI

  Tên tự gọi: Tay hoặc Thay Tên gọi khác: Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tày Mường, Hàng Tổng, Tay…

  chi tiết
 • NGƯỜI TÀY

  Tên gọi khác: Thổ. Dân số: 1.626.392 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm…

  chi tiết
 • NGƯỜI TÀ ÔI

  Tên gọi khác: Tà Ôi, Pa Cô, Tà Uốt, KanTua, Pa Hy… Nhóm địa phương: Tà Ôi, Pa Cô, Pa…

  chi tiết
 • NGƯỜI SI LA

  Tên tự gọi: Cù Dề Sừ. Tên gọi khác: Kha Pẻ. Dân số: 709 người (Theo số liệu Tổng điều…

  chi tiết
 • NGƯỜI SÁN DÌU

  Tên tự gọi: San Déo Nhín (Sơn Dao Nhân). Tên gọi khác: Trại, Trại Ðất, Mán Quần cộc, Mán Váy…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..