CĐ 54 Dân Tộc VN

 • NGƯỜI XTIÊNG

  Tên gọi khác: Xa Ðiêng hay Xa Chiêng. Nhóm địa phương: Bù Lơ, Bù Ðek (Bù Ðêh), Bù Biêk. Dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI XƠ ĐĂNG

  Tên tự gọi: Xơ Teng (Hđang, Xđang, Xđeng), Tơ Ðrá (Xđrá, Hđrá), Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng (Xlang), Tà Trĩ…

  chi tiết
 • NGƯỜI XINH MUN

  Tên tự gọi: Xinh Mun Tên gọi khác: Puộc, Xá, Pnạ Nhóm địa phương: Xinh, Mun Dạ, Xinh Mun Nghẹt.…

  chi tiết
 • NGƯỜI VIỆT

  Tên gọi khác: Kinh Dân số: 73.594.341 người, chiếm 86,83% dân số toàn quốc (Theo số liệu Tổng điều tra…

  chi tiết
 • NGƯỜI THỔ

  Tên tự gọi: Thổ. Tên gọi khác: Người Nhà làng, Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng. Nhóm địa phương: Kẹo,…

  chi tiết
 • NGƯỜI THÁI

  Tên tự gọi: Tay hoặc Thay Tên gọi khác: Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tày Mường, Hàng Tổng, Tay…

  chi tiết
 • NGƯỜI TÀY

  Tên gọi khác: Thổ. Dân số: 1.626.392 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm…

  chi tiết
 • NGƯỜI TÀ ÔI

  Tên gọi khác: Tà Ôi, Pa Cô, Tà Uốt, KanTua, Pa Hy… Nhóm địa phương: Tà Ôi, Pa Cô, Pa…

  chi tiết
 • NGƯỜI SI LA

  Tên tự gọi: Cù Dề Sừ. Tên gọi khác: Kha Pẻ. Dân số: 709 người (Theo số liệu Tổng điều…

  chi tiết
 • NGƯỜI SÁN DÌU

  Tên tự gọi: San Déo Nhín (Sơn Dao Nhân). Tên gọi khác: Trại, Trại Ðất, Mán Quần cộc, Mán Váy…

  chi tiết
 • NGƯỜI SÁN CHAY

  Tên tự gọi: Sán Chay Tên gọi khác: Hờn Bán, Chùng, Trại… Nhóm địa phương: Cao Lan và Sán Chỉ.…

  chi tiết
 • NGƯỜI RƠ MĂM

  Dân số: 436 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Ngôn ngữ: tiếng…

  chi tiết
 • NGƯỜI RA GLAI

  Nhóm địa phương: Rai (ở Hàm Tân – Bình Thuận), Hoang, La Oang (Ðức Trọng – Lâm Ðồng)… Dân số:…

  chi tiết
 • NGƯỜI PU PÉO

  Tên tự gọi: Kabeo. Tên gọi khác: La Quả, Penti Lô Lô. Dân số: 687 người (Theo số liệu Tổng…

  chi tiết
 • NGƯỜI PHÙ LÁ

  Tên tự gọi: Lao Va Xơ, Bồ Khô Pạ, Phù Lá. Tên gọi khác: Xá Phó, Cần Thin. Nhóm địa…

  chi tiết
 • NGƯỜI PÀ THẺN

  Tên tự gọi: Pà Hưng. Tên gọi khác: Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Ðỏ, Bát tiên tộc… Dân số: 6.811…

  chi tiết
 • NGƯỜI Ơ ĐU

  Tên tự gọi: Ơ Ðu hoặc I Ðu. Tên gọi khác: Tày Hạt (người đói rách). Dân số: 376 người…

  chi tiết
 • NGƯỜI NÙNG

  Tên tự gọi: Nồng. Nhóm địa phương: Nùng Giang, Nùng Xuồng, Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Cháo, Nùng…

  chi tiết
 • NGƯỜI NGÁI

  Tên tự gọi: Sán Ngải. Tên gọi khác: Ngái Hắc Cá, Ngái Lầu Mần, Hẹ, Sín, Ðản, Lê, Xuyến. Dân…

  chi tiết
 • NGƯỜI MƯỜNG

  Tên tự gọi: Mol (hoặc Mon, Moan, Mual). Nhóm địa phương: Ao Tá (Âu Tá), Mọi Bi. Dân số: 1.268.963…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..