Loading

Lịch Sử

Danh Lam, Iraq cổ đại, Lịch sử Phương Đông, Lịch sử Phương Tây, Tư liệu, Hồ sơ 50 sự kiện bạn cần biết về Lịch Sử Thế Giới

Phạm Vấn

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu, lập nhiều chiến công hiển hách. Trong trận Bồ Mộng (thuộc vùng thượng du Thanh Hóa) phá vỡ đạo quân của Lý Bôn. Phương Chính (Canh tí 1420), trận phá vây ở Khôi Sách (1422), chém tướng giặc Phùng Quí; trận Nghệ An (1424) ông chiến thắng ở Trà Lân, Khả Lưu, trận đánh Xương Giang (1427), ông cùng Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, vây chặt toàn quân của tướng giặc Thôi Tụ, Hoàng Phúc khiến Vương Thông phải xin hòa. Kháng chiến thành công (1428) ông được phong Đại tướng quân, tước Thượng Tứ Tự, rồi ít lâu thăng Tể phụ. Nhập nội Kiểm hiệu. Bình chương quân quốc trọng sự. Năm 1429, tấn phong ông tước Huyện Thượng…    read more 

Nguyễn Chích

Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là trọng thần giữ phần đất phía Nam của triều Lê sơ, được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Chích. Quê ở thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Vạn Lộc, Đông Sơn, Thanh Hóa). Ông thuở trẻ nghèo khổ, chăn trâu ở vùng núi Hoàng, núi Nghiêu. Khoảng cuối đời Trần, quân Minh xâm chiếm nước ta, ông chiêu tập nghĩa quân hơn 1000 người, đắp 1ũy trong vùng động Hoàng Nghiêu làm căn cứ kháng chiến. Sau ông theo giúp Lê Lợi, làm Nội Thiếu úy công trận rất nhiều, lại từng hiến nhiều kế sách rất hay, thu đạt thắng lợi. Cuối năm 1427, ông cùng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đánh tan quân Mộc Thạch ở Lê Hoa (Hà Tuyên). Sau khi đuổi xong giặc Minh (1428), ông lại tham gia…    read more 

Lê Ngân

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Nhiệt thành ái quốc, ông theo dưới cờ giải phóng của Bình Định vương Lê Lợi ngay từ khi mới dấy quân. Trong các trận đánh ải Khả Lưu và vây thành Nghệ An, ông lập nhiều chiến công hiển hách. Cuộc khởi nghĩa thành công, ông được phong tước Á Thượng Hầu, nghiễm nhiên là vị đại thần tại triều. Đời Lê Thái tông, ông làm phụ tướng (Ất mão 1435) nhưng được ít lâu thì bị ghép vào tội nặng, phải tự tử. Sang đời Lê Nhân tông, khoảng năm Mậu thìn 1448, nhà vua truy niệm công lao ông, ban cho con cháu ông 100 mẫu ruộng. Đến đời Thánh tông, Giáp thìn 1484, truy tặng ông là Thái phó.

Nguyễn Trãi

Danh sĩ, nhà văn hóa lớn, hiệu Ức Trai, cháu ngoại Tư Đồ Trần Nguyên Đán – tôn thất nhà Trần – con danh sĩ Nguyễn Ứng Long tức Nguyễn Phi Khanh. Quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Nhị Khê, xã Quốc Tuấn, huyện Thượng Phúc, thuộc tỉnh Hà Tây). Năm Canh thìn 1400 ông đỗ Thái học sinh, đời nhà Hồ, lúc 20 tuổi. Làm Ngự sử đài chánh chưởng. Năm Đinh hợi 1407, nhà Minh sang cướp nước ta, cha ông bị chúng bắt giải về Kim Lăng, ông đi theo đến Nam Quan gặp cha. Cha ông khuyên ông hãy trở về lo việc báo thù cho cha, rửa hận cho nước, ông vâng lời nhưng khi trở về, ông bị chúng bắt giam lỏng ở phía Nam thành Đông Quan (Hà Nội). Năm Mậu tuất 1418 ông cùng Trần…    read more 

Hỗ trợ