Chi tiết

Lê Văn Ngôn

Tên khác Bảo Hương Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Lê Văn Năng

Tên khác Lê Văn Quới Năm sinh Quí Tị 1893 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Tiền Giang…
Chi tiết

Lê Văn Hòe

Tên khác Lê Văn Hạc Năm sinh Tân Hợi 1911 – Mậu Thân 1968 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Lê Văn Hiến

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Văn Đệ

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Văn Chí

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Lê Văn Chánh

Tên khác Tế Nhị – Tú Thịt – Lê Zyn Năm sinh Đinh Mùi 1907 – Đinh Mão…
Chi tiết

Lê Trung Nghĩa

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Trọng Tấn

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Thiết Hùng

Tên khác Lê Văn Nghiệm Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Nghệ An…
Chi tiết

Lê Thị Xuyến

Năm sinh Kỉ Dậu 1909 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Thị Phỉ

Tên khác Năm Phỉ Năm sinh Đinh Mùi 1907- Giáp Ngọ 1954 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì…
Chi tiết

Lê Thị Nam

Tên khác Bảy Nam Năm sinh Quí Sửu 1913 – Giáp Thân 2004 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…
Chi tiết

Lê Thị Lựu

Tên khác Thạch Ẩn – Văn Đỏ Năm sinh Tân Hợi 1911 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Tất Đắc

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Canh Dần 2000 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Sĩ Quí

Tên khác Thiếu Sơn Năm sinh Mậu Thân 1908 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Hải Dương Thời…
Chi tiết

Lê Quang Vinh

Năm sinh … – Bính Thân 1956 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Quang Sô

Năm sinh Ất Mùi 1895 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Quang Đạo

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Mão 1999 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…