Chi tiết

Lưu Tấn Tài

Tên khác Lưu Chi Lăng Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Kiên Giang…
Chi tiết

Lưu Quí Kỳ

Năm sinh Kỉ Mùi 1919 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lưu Quang Thuận

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Tân Dậu 1981 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lưu Quang Bật

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lưu Nghi

Tên khác Quốc Linh – Quỳnh Lưu Năm sinh Giáp Tí 1924 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lưu Hữu Phước

Tên khác Huỳnh Minh Siêng Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Tị 1989 Tỉnh thành Cần Thơ…
Chi tiết

Lương Văn Nho

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lương Tri

Tên khác Lê Văn Quới – Lê Văn Năng Năm sinh Quí Tị 1893 – Quí Mão 1963…
Chi tiết

Lê Võ Đài

Tên khác Lê Võ Đài – Minh Hương Năm sinh Giáp Tí 1924 – Nhâm Ngọ 2002 Tỉnh…
Chi tiết

Lê Văn Viễn

Tên khác Bảy Viễn Năm sinh Ất Tị 1904 – Canh Tuất 1970 Tỉnh thành TP Hồ Chí…
Chi tiết

Lê Văn Vị

Tên khác Vita Năm sinh Canh Tuất 1910 – Bính Thân 1956 Tỉnh thành Long An Thời kì…
Chi tiết

Lê Văn Trương

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Giáp Thìn 1964 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Văn Trung

Năm sinh Ất Hợi 1875 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Lê Văn Thới

Năm sinh Đinh Tị 1917- Quí Hợi 1983 Tỉnh thành Tây Ninh Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Lê Văn Thiêm

Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Văn Siêu

Năm sinh Tân Hợi 1911 – Ất Hợi 1995 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Văn Sĩ

Tên khác Võ Sĩ Năm sinh Canh Tuất 1910 – Mậu Tí 1948 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời…
Chi tiết

Lê Văn Phúc

Tên khác Lê Thọ Xuân Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Bến Tre…