Chi tiết

Ngô Mây

Năm sinh Kỉ Tị 1929 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Lập Chi

Năm sinh Mậu Tí 1888 – Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Gia Khảm

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Gia Hy

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Giáp Thân 2004 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Đình Thục

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Ngô Đình Nhu

Năm sinh Tân Hợi 1911 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Đình Hộ

Tên khác Lê Thương Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Ngô Đình Diệm

Năm sinh Tân Sửu 1901 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nghiêm Xuân Yêm

Năm sinh Quí Sửu 1913 – Tân Tị 2001 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nghiêm Toản

Năm sinh Đinh Mùi 1907 – Ất Mão 1975 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nghiêm Thẩm

Năm sinh Canh Thìn 1920 – Nhâm Tuất 1983 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Mai Văn Chung

Tên khác Văn Chung Năm sinh Giáp Dần 1914 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Hưng Yên Thời…
Chi tiết

Mai Thọ Truyền

Tên khác Chánh Trí Năm sinh Ất Tị 1905 – Quí Sửu 1973 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Mai Huỳnh Hoa

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Đinh Mão 1987 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lý Vĩnh Khuông

Tên khác Khuông Việt Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Sóc Trăng Thời…
Chi tiết

Lý Văn Sâm

Tên khác Bách Thảo Sương – Ánh Minh – Huyền Sâm – Mộc Tử Lang Năm sinh Tân…
Chi tiết

Lý Chính Thắng

Năm sinh … – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lưu Văn Thi

Tên khác Hoàng Thế Thiện Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Hải Phòng…
Chi tiết

Lưu Văn Lang

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lưu Trọng Lư

Năm sinh Tân Hợi 1911 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…