Lịch Sử

 • Ngô Trân

  Tên khác Khiêm Văn – Đan Nhạc Năm sinh Kỉ Mùi 1679 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành Không rõ…

  chi tiết
 • Ngô Thì Ức

  Năm sinh Canh Ngọ 1690 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Ngô Thì Trí

  Năm sinh Bính Tuất 1766 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời…

  chi tiết
 • Ngô Thì Sĩ

  Năm sinh Bính Ngọ 1726 – Canh Tí 1780 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Ngô Thị Đế

  Tỉnh thành Hải Phòng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Vương phi chúa Trịnh Giang, không rõ năm sinh,…

  chi tiết
 • Ngô Thì Chí

  Tên khác Học Tốn – Uyên Mật Năm sinh Quí Dậu 1753 – Mậu Thân 1788 Tỉnh thành Hà Tây…

  chi tiết
 • Ngô Sĩ Vịnh

  Năm sinh Tân Mão 1591 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ, đời…

  chi tiết
 • Ngô Nho

  Năm sinh Bính Tí 1756 – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
 • Ngô Hoàng

  Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời Lê mạt, hiệu Huyền Trai. Quê…

  chi tiết
 • Ngô Đình Thạc

  Năm sinh Mậu Ngọ 1678 – Canh Thân 1740 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…

  chi tiết
Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..