Chi tiết

Chùa Kim Chương

Chùa Kim Chương (Kim Chương Tự), còn có tên là Phổ Quang Thiên Sơn Tự, Thiên Trường Tự,…
Chi tiết

Chùa Kiểng Phước

Chùa Kiểng Phước (quân Pháp gọi là “chùa Chuông”), trước kia là một ngôi chùa của người Hoa…
Chi tiết

Chùa Tây Tạng

Chùa Tây Tạng (西藏寺) là một ngôi chùa Việt Nam, hiện tọa lạc tại 46B Thích Quảng Đức,…
Chi tiết

Chùa Tam Thanh

Chùa Tam Thanh nằm trong động núi đá (nên còn được gọi tên khác là Động Tam Thanh)…
Chi tiết

Chùa Hội Khánh

Chùa Hội Khánh là một ngôi chùa cổ Phật giáo được Thiền sư Đại Ngạn (thuộc dòng Lâm…
Chi tiết

Chùa Hội Sơn

Chùa Hội Sơn được thành lập Từ đầu thế kỷ XVII đến nửa thế kỷ XXI là một…