Truyện CườiTruyện Cười Dân Gian

Chuột cống sợ mèo – Mèo sợ chó

Chuột cống sợ mèo – Mèo sợ chó

Ông quan nọ hống hách hay đánh người, tưởng chừng như không ai to hơn mình nữa. Một hôm, trời mưa, quan rỗi việc bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thì giờ. Anh lính hầu mới thủ thỉ hỏi, có vẻ nịnh:

– Bẩm, từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không ạ?

Quan vuốt râu tự nói:

– Ta làm quan chỉ đấng minh quân mà thôi.

– Bẩm, thế ông vua ngày nay có phải đấng minh quân không ạ?

– Thằng này hỏi hay chửa? Không phải minh quân, sao lại làm được vua?

– Bẩm vua có sợ ai không ạ?

– Vua là Thiên tử, còn sợ ai nữa?Anh lính ngẫm nghĩ một lúc, rồi thưa:

– Bẩm, con tưởng Thiên tử là con trời thì còn phải sợ trời chứ ạ!

– ừ, thì sợ trời, nhưng trời thì không sợ ai cả.

– Bẩm, con tưởng trời thì phải sợ mây, mây có thể che kín trời.Nghe nó hỏi cũng có lý, quan bèn hỏi gặng:

– Thế mày bảo mây có sợ ai không?

– Bẩm, mây sợ gió, gió thổi bạt mây.

– Thế gió sợ ai?

– Bẩm gió sợ bức tường, tường cản gió lại.

– Bức tường sợ ai?

– Bức tường sợ chuột cống, chuột cống khoét đổ tường.

– Chuột cống sợ ai?

– Chuột cống sợ mèo.

– Mèo sợ ai?

– Mèo sợ chó.

– Chó sợ ai?

– Bẩm chó mà cắn càn thì có ngày người ta vác gậy đánh chết ạ!

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..