Chùa Kim Sơn nằm ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chùa do Thiền sư Pháp Ấn xây dựng vào thời Hậu Lê trên một ngọn đồi đá nằm giữa bình nguyên, thường gọi là núi Gành, sau đổi là Kim Sơn do có sự tích khi xây dựng chùa thấy có một số vàng chôn ở đấy. Năm 1740, Nguyễn Phúc Khoát đổi tên chùa là Quy Tôn Tự và ban tấm biển sơn son thiếp vàng khắc 3 chữ lớn “Quy Tôn Tự” cùng 8 chữ lạc khoản “Quốc Chủ Từ Tế Đạo Nhân ngự đề”. Năm 1845, Vua Thiệu Trị sắc hạ chùa theo danh hiệu cũ. Dưới triều Khải Định, chùa còn được gọi là chùa Bà Nghè do bà vợ một vị quan đã xuất gia và có công trùng tu lại ngôi chùa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trương Quang Ngọc

Năm sinh … – Kỉ Sửu 1889 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Cao Văn Lầu

Tên khác Sáu Lầu Năm sinh Nhâm/ Thìn 1892 – Bình Thìn 1976 Tỉnh thành Long An Thời…
Chi tiết

Đèo Keng Mạ

Đèo Keng Mạ Đèo Keng Mạ (Việt Nam) Đèo Keng Mạ là đèo trên đường liên xã ở…