[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Chiêu Từ

Hoàng hậu vợ Trần Minh tông, mẹ Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Tính bà khắc nghiệt, tham lợi, hay dự việc triều chính. Nhất là khi Nghệ tông ở ngôi, nhiều việc đều do bà quyết đoán nên triều thần nhiều người không phục. Các vương hầu cùng lắm người ngầm phản đối khiến lòng người li tán.

Triều chính nhà Trần suy bại, một phần cũng vì sự lộng hành của bà.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..