Loading

Châu Văn Thuờng

Tháng Hai 24, 2021| Admin

Văn thần đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở quận Cửu Chân, trấn Thanh Hóa.

Làm chức Thự mẫn thư lang, quản công ngự phủ, đồng trung thư kiệm biên tu.

Ông có soạn bài Kí bia chùa Báo Ân núi An Hoạch (An Hoạch sơn Báo Ân tự bi kí) ghi công nghiệp Lý Thường Kiệt.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ