Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Canh Ngọ 1930
Tỉnh thành Cần Thơ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cách mạng, nhiệt tâm cứu nước, giải phóng dân tộc.

Ông còn có tên khác nữa là Việt, sinh ngày 29-6-1902 ở xóm Rạch Tra, xà Thới Thành, quận ô Môn, tỉnh Cần Thơ.

Con nhà nghèo, chăm học, được cấp học bổng. Năm 20 tuổi tốt nghiệp Sư phạm Sài Gòn, được bổ về dạy ở Long Xuyên.

Sớm giác ngộ cách mạng, nhiệt thành yêu nước, năm 1926 ông vận động đồng bào địa phương và học sinh Long Xuyên làm lễ truy điệu Phan Châu Trinh. Rồi đựợc kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội và được cử vào ban thường vụ kỳ bộ Việt Nam Cách mạng đồng chí hội Nam kỳ, ông thôi dạy học, dốc hết tâm lực phụng sự cách mạng.

Tháng 6-1929, ông được cử làm đại biểu Kỳ bộ Nam kỳ đi dự đại hội ở Hương Cảng. Rồi trở về nước với nhiệm vụ cải tổ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, để thành lập Đảng Cộng sản. Do đấy, An Nam cộng sản đảng được thành lập trong Nam.

Ngày 3-2-1930, ông cùng với Phạm Hữu Lầu và Hoàng Quốc Việt là đại biểu đảng bộ miền Nam, dự đại hội thống nhất Đảng dưới quyền chủ tọa của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long (Trung Quốc).

Đến ngày 4-5-1930, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình có hàng nghìn quân chúng tham dự, kéo từ Đức Hòa lên Chợ Lớn. Ông đứng trên mô đất, hô hào đòi giải phóng dân tộc, đưa yêu sách của nhân dân, đòi giảm sưu thuế… Tên cò Pháp bắn ông và mấy người nữa. Ông mất lúc mới 28 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Tháp Bằng An

Tháp Bằng An là một trong những tháp Chăm cổ còn sót lại ở tỉnh Quảng Nam. Tháp…
Chi tiết

Lưu Văn Lang

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phan Bá Phiến

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đặng Hữu Quì

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…