[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Châu Thuợng Văn

Năm sinh Bính Thìn 1856 – Mậu Thân 1908
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước, hiệu là Thơ Đồng, người làng Minh Hương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ông nhiệt thành yêu nước, cùng các đồng chí tâm giao hăng say tích cực hoạt động cứu nước.

Năm Mậu thân 1908, nhân vụ kháng sưu chống thuế ông bị bắt giam. Ngay từ ngày vào ngục, ông tuyệt thực, chỉ uống nước trà cầm hơi. Trên 20 ngày, nhà cầm quyền vẫn thản nhiên, lại đưa ông đi đày Lao Bảo. Nhưng đến Huế thì ông mất trong lao Phủ Thừa.

Khi ông vào ngục, gặp các đồng chí, lúc ấy sức khỏe ông đã suy giảm lắm rồi, gượng bảo cùng Hoàng Thúc Kháng: “Tôi tuyệt thực chết đi vẫn là làm việc dễ; còn phần khó xin các anh em cố gắng thành toàn công cuộc cứu nước”.

Hoàng Thúc Kháng bình phẩm về ông: “Bị giam trong ngục mà nhịn ăn, từ thánh Cam địa (Gandhi) Ấn Độ về sau, nhiều nơi bắt chước đã thành việc cơm bữa không lạ gì. Nhưng Châu quân lại trước Cam địa và nhất định tuyệt thực đến chết, cao hơn thánh hùng Cam địa một bậc nhỉ”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..