Năm sinh Bính Tuất 1766 – Bính Tuất 1826
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Hiền phụ, có sách chép là Châu Thị Vĩnh Tế, con ông Châu Huy (có sách chép là Châu Vĩnh Huy) và bà Đỗ Thị Toán, sinh ngày Thìn, tháng 4 năm Bính tuất 1766.

Bà là vợ chánh của Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, tận tụy góp sức với chồng trong việc mưu phúc lợi cho dân chúng, tiếng nhân đức truyền xa. Từ đó vua Minh Mạng khi lấy tên chồng bà mà đặt cho con kinh đào Rạch Giá – Đông Xuyên (tức Long Xuyên ngày nay) là Thoại Hà, hòn núi Sập gần đấy là Thoại Sơn, vua Minh Mạng lại cho lấy tên bà mà đặt tên con kinh Châu Đốc – Hà Tiên là “Vĩnh Tế hà” (tức kinh Vĩnh Tế) núi Sam ở gần đấy là “Vĩnh Tế sơn”, làng bên cạnh núi là “Vĩnh Tế thôn”. Bà mất trong năm Bính tuất 1826 (ngày 15/10). Ba năm sau (1829) chồng bà cũng qua đời. Miếu, mộ vợ chồng bà hiện nay vẫn còn ở chân núi Sam, cạnh đường Châu Đốc – Tịnh Biên. Sau khi mất, bà được phong là Nhàn Tĩnh phu nhân.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hưng Yên

Hưng Yên Tỉnh Tỉnh Hưng Yên Quảng trường thành phố Hưng Yên Biệt danh Xứ Nhãn Hành chính…
Chi tiết

Phan Thanh

Tên khác Trạc Anh Năm sinh Mậu Thân 1908 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Lê Cao Lãng

Tên khác Cao Viên Trai – Lịnh Phủ – Viên Trai Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì –…
Chi tiết

Đống Công Tuờng

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng triều Tây Sơn, không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Thế Trung

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Gia Long, không…
Chi tiết

Phạm Hi Lượng

Tên khác Hối Thúc – Ngư Đường Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành…