[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Châu Khắc Nhuợng

Danh sĩ cuối đời Trần, hiệu Văn Trai, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Sài Trang, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hài Dương (nay thuộc tỉnh Hài Dương).

Ông đỗ tiến sĩ, làm đến Tả thị lang bộ Hộ. Ông nổi tiếng thơ văn, trong Toàn Việt thi lục còn chép 1 bài thơ của ông nhan đề là “Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..