Loading

Châu Khắc Nhuợng

Tháng Hai 25, 2021| Admin

Danh sĩ cuối đời Trần, hiệu Văn Trai, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Sài Trang, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hài Dương (nay thuộc tỉnh Hài Dương).

Ông đỗ tiến sĩ, làm đến Tả thị lang bộ Hộ. Ông nổi tiếng thơ văn, trong Toàn Việt thi lục còn chép 1 bài thơ của ông nhan đề là “Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự”.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ