Thiền sư đời Lý Anh tông, pháp danh Tĩnh Giới, đời thứ 10 phái Vô Ngôn Thông, quê làng Giang Mão.

Ông nhà nghèo, tính hạnh thuần hòa trung hậu. Năm 26 tuổi ông xuất gia, vào núi Lăng thọ giới với thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên.

Năm Trình Phù 4 (Kỉ hợi 1179). Lý Cao tông xây xong chùa Chân Giáo; triệu ông vào dinh dự hội khánh tán. Rồi về trụ trì ở chùa Quốc Thanh, núi Bí Linh, thuộc tỉnh Nghệ An. Vị châu mục ở đây là Phạm Từ rất kính trọng ông. Chính ông đã trùng tu ngôi chùa Thánh Hóa (có sách Quang Thánh ở quê ông), và quyên đúc một quả chuông.

Năm Trị Bình Long Ứng 3 (Đinh mão 1207) ngày 7 tháng 7 ông viên tịch.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like