[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Châu Đuờng Anh

Theo Việt âm thi tập ông còn có tên khác nữa là Châu Đường Thương. Danh sĩ đời Trần, hiệu là Liêu Thủy, quê ở Ninh Khê, đất Liêu Thủy, không rõ năm sinh năm mất.

Ông nổi tiếng thơ văn. Trong Toàn Việt thi lục còn chép 2 bài thơ của ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..