[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Châu Doãn Trí

Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Xử sĩ đời Thiệu trị, tự Viễn Phu, hiệu Tạ Hiên. Con tiến sĩ Châu Doãn Lệ đời Lê Hiến tông, quê xã Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông có tài đức có tiết tháo không vọng cầu danh lợi, lại rất giỏi y học.

Canh tí 1840, Nguyễn Đăng Giai tiến cử ông về hàng ẩn sĩ; Nhà vua khiến cấp lộ phí cho ông vào kinh, đề bổ sung quan chức. Ông viện lấy bệnh già xin từ tạ. Vua Thiệu Trị khen ông có phong thái xử sĩ, không muốn ép uổng, bèn ban cho rượu hồng hoa dương tử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..