[05]-Trưng Nữ Vương (40-43)

Châu Bá

Viên tướng dũng cảm kháng chiến đuổi quân xâm lược trong thời Trưng vương.

Sau khi Trưng vương bại binh tử nghĩa nơi sông Hát, ông vẫn chỉ huy một cánh quân cương quyết đánh đuổi quân cướp nước đến cùng, lập chiến khu tại vùng Vô Thiết (cũng gọi là Vô Công) thuộc quận Cửu Chân (Thanh Hóa).

Mã Viện xua quân tấn công, cho người chiêu dụ ông đầu hàng. Ông một mực không đổi chí biến tiết. Toàn thề nghĩa quân dưới quyền ông đều hi sinh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..